Web Chat

Projekty Współfinansowane z Unii Europejskiej

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą
“Stworzenie innowacyjnego laboratorium informatycznego w postaci klastra obliczeniowego GPU / CPU na potrzeby badań dla przemysłu.”
Innovative technology in science and medicine.
Biotech Science as a Science Field
Engineering
Biotechnology

lubelskie
Projekt ten jest realizowany w województwie lubelskim ze środków, których dysponentem jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
Jego wartość to 1 344 899,68 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 745 784,37 PLN.

laboratorium informatyczne
Długofalowym efektem projektu będzie udostępnienie podmiotom, zarówno z województwa lubelskiego, jak i z kraju oraz ze świata, możliwości prowadzenia prac badawczo rozwojowych w oparciu o laboratorium informatyczne. Projektodawca będzie za pomocą tego superkomputera prowadził badania własne, badania zlecone przez podmioty zewnętrzne oraz udostępniał moc obliczeniową na potrzeby badań prowadzonych przez inne podmioty.

GPU
Celem projektu jest zbudowanie, na terenie Lublina, najszybszego polskiego superkomputera GPU, przeznaczonego do realizacji prac badawczych.

„LEM”
bo tak nazywa się ten superkomputer ma mieć moc odpowiadającą około 50 tysiącom domowych komputerów. Choć superkomputer wciąż znajduje się w budowie, to już dziś zapraszamy wszystkie firmy, zarówno z województwa lubelskiego, jak i z innych obszarów Polski, Europy i świata do realizacji projektów badawczych, z wykorzystaniem posiadanej przez nas mocy obliczeniowej.

rezultaty projektu
dzięki synergii dwóch projektów, realizacja obliczeń naukowych jest już możliwa, jeśli jesteś zainteresowany zleceniem nam prac B+R z wykorzystaniem superkomputera „LEM” przejdź do usługi

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą
“W pełni automatyczny rendering dla polskich i zagranicznych dużych klientów biznesowych, w tym studiów filmowych”
Colorful future technology
Camera Gimbal DSLR Video
Modern technologies in business
Abstract Technology Concept. 3D render

kujawsko-pomorskie
Projekt ten jest realizowany w województwie kujawsko-pomorskim ze środków, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski.
Jego wartość to 8 610 000 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 3 150 000 PLN.

automatyczny rendering
Celem projektu jest stworzenie najlepszej w Europie, w pełni automatycznej farmy renderującej CPU/GPU w oparciu o technologię superkomputera hybrydowego.
Do jego osiągnięcia wykorzystane zostaną wyniki prac B+R przeprowadzonych w zakresie automatyzacji renderingu.

“Kopernik”
Dzięki przedsięwzięciu nasz hybrydowy superkomputer “Kopernik” zostanie rozbudowany o zaawansowaną infrastrukturę wraz z dedykowanym mu oprogramowaniem do renderingu scen 3D. Przyczyni się to do zwiększenia jego mocy obliczeniowej, gwarantując jednocześnie miejsce na prestiżowej liście 500 najszybszych superkomputerów świata.

studia filmowe
Potencjał “Kopernika” będzie w stanie obsługiwać nawet duże studia filmowe. To oznacza, że być może już wkrótce największe hollywoodzkie produkcje będą realizowane w Toruniu.

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą
“Rozwój laboratorium informatycznego firmy Copernicus Computing poprzez zwiększenie mocy obliczeniowej superkomputera KOPERNIK”
Female doctor and new technologies . Mixed media
Abstract technology background
data
fintech icon on abstract financial technology background

kujawsko-pomorskie
Projekt ten jest realizowany w województwie kujawsko-pomorskim ze środków, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski.
Jego wartość to 6 236 100 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 2 788 500 PLN.

laboratorium
Celem projektu jest rozbudowa wielozadaniowego laboratorium informatycznego w postaci klastra obliczeniowego, dedykowanego badaniom na rzecz przemysłu i badaniom naukowym.

nowoczesne badania
Powstałe laboratorium jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na moc obliczeniową przez firmy komercyjne nakierowane na swój rozwój, rozwój swoich produktów i pragnące konkurować z nowymi produktami i usługami na rynku polskim i światowym.

idea
Pomysł opiera się na stworzeniu nowoczesnej i wysoce wydajnej infrastruktury komputerowej, wspartej specjalistycznym oprogramowaniem powstałym w wyniku prowadzonych przez Copernicus Computing prac B+R.

rezultaty projektu
w wyniku realizacji projektu Copernicus Computing wprowadziła dwie innowacyjne usługi w zakresie wykorzystania mocy obliczeniowej
system optymalizacji scen 3DS Max Copernicus optimizer
usługę realizacji badań naukowych z wykorzystaniem naszej mocy obliczeniowej przejdź do usługi

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą
“Stworzenie systemu zdalnego pulpitu z akceleracją GPU i multimediów dla superkomputera w środowisku LINUX”
Block chain concept - digital code chain. 3d rendering
Rackmount LED console in server room data center
Server racks in server room data center

kujawsko-pomorskie
Projekt ten jest realizowany w województwie kujawsko-pomorskim ze środków, których dysponentem jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji. Jego wartość to 121 770 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 71 400 PLN.

zdalny pulpit
Celem projektu jest stworzenie systemu zdalnego pulpitu dla systemu linux z wsparciem GPU. w wyniki jego realizacji nasi klienci moga obsługiwać superkomputer technologią zdalnego pulpitu w systemie LINUX.

superkomputer pod biurkiem
Nasze rozwiązanie pozwala na zarządzanie najszybszym Polskim superkomputerem za pośrednictwem własnej myszki, klawiatury i monitora. To tak jakby na potrzeby badań naukowych zamienić własny desktop na 50 000 identycznych pracujących dla Ciebie.

idea
Pomysł opiera się na stworzeniu nowoczesnego i wysoce wydajnego systemu przesyłu obrazu i możliwości wydawania komend bezpośrednio z poziomu własnego komputera.

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą
“Wirtualizacja Kart GPU w celu udostępniania mocy obliczeniowej w chmurze, na potrzeby badań naukowych lub przemysłów kreatywnych”
AdobeStock_ DC scalony small
AdobeStock_scalony small
Circuit board
]

kujawsko-pomorskie
Projekt ten jest realizowany w województwie kujawsko-pomorskim ze środków, których dysponentem jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji. Jego wartość to 857 700 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 516600 PLN.

wirtualizacja GPU
Wirtualizacja karty GPU sprawia, że staje się ona zasobem nieprzypisanym do poszczególnego serwera. Dzięki temu można tworzyć klastry o niemal dowolnej ilości kart GPU i dokonywać na nich obliczeń. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie wirtualizowanie dowolnej karty GPU i łączenie jej z naszym klastrem “LEM”

bez strat
Nasze rozwiązanie pozwala na dowolne, elastyczne łączenie zasobów, dzięki czemu nie zmarnuje się ani jeden flops mocy obliczeniowej.

idea
Pomysł opiera się na stworzeniu nowoczesnego i wysoce wydajnego systemu przesyłu obrazu i możliwości wydawania komend bezpośrednio z poziomu własnego komputera.

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą
“Stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego sprzężonego z laboratoriami informatycznymi (superkomputerami LEM i KOPERNIK), umożliwiające oferowanie nowych innowacyjnych usług obliczeniowych CPU i GPU”
Server racks in server room data center
AdobeStock_Scalak 2
AdobeStock_Scalak 1

program operacyjny innowacyjny rozwój
Projekt ten jest realizowany w województwie lubelskim ze środków, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Jego wartość to 10 672 000,00 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 7 470 400 PLN.

nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe
W dobie rewolucji przemysłowej 4.0 zmienia się obraz laboratoriów badawczych. Dawne stoły laboratoryjne coraz częściej ustępują miejsca superkomputerom. Dzięki nowoczesnemu Centrum Badawczo-Rozwojowemu firma Copernicus Computing prowadzić będzie szereg prac badawczych z zakresu śledzenia promieni.

dedykowana kolokacja
Superkomputery wymagają super warunków. Wszystko, od temperatury po poziom wilgotności powietrza musi być stale monitorowane i utrzymywane na właściwym poziomie. Najistotniejszym elementem naszego CBR będzie dedykowana komora kolokacyjna utworzona w specjalnie dostosowanym kontenerze. Dzięki temu badacze będę znajdowali się zaledwie kilka metrów od serca CBR superkomputera dużej mocy obliczeniowej.

idea
Skumulowanie w jednym miejscu zarówno personelu badawczego jak i infrastruktury badawczej umożliwi znacznie szybsza niż do tej pory realizację projektów Badawczo-Rozwojowych.

Chcesz wiedzieć więcej o tych projektach? Zapytaj !

Contact Us