chat

Projekty Współfinansowane z Unii Europejskiej

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą

“Stworzenie innowacyjnego laboratorium informatycznego w postaci klastra obliczeniowego GPU / CPU na potrzeby badań dla przemysłu.”

lubelskie

Projekt ten jest realizowany w województwie lubelskim ze środków, których dysponentem jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Jego wartość to 1 344 899,68 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 745 784,37 PLN.

laboratorium informatyczne

Długofalowym efektem projektu będzie udostępnienie podmiotom, zarówno z województwa lubelskiego, jak i z kraju oraz ze świata, możliwości prowadzenia prac badawczo rozwojowych w oparciu o laboratorium informatyczne. Projektodawca będzie za pomocą tego superkomputera prowadził badania własne, badania zlecone przez podmioty zewnętrzne oraz udostępniał moc obliczeniową na potrzeby badań prowadzonych przez inne podmioty.

GPU

Celem projektu jest zbudowanie, na terenie Lublina, najszybszego polskiego superkomputera GPU, przeznaczonego do realizacji prac badawczych.

“LEM”

bo tak nazywa się ten superkomputer ma mieć moc odpowiadającą około 50 tysiącom domowych komputerów. Choć superkomputer wciąż znajduje się w budowie, to już dziś zapraszamy wszystkie firmy, zarówno z województwa lubelskiego, jak i z innych obszarów Polski, Europy i świata do realizacji projektów badawczych, z wykorzystaniem posiadanej przez nas mocy obliczeniowej.

rezultaty projektu

dzięki synergii dwóch projektów, realizacja obliczeń naukowych jest już możliwa, jeśli jesteś zainteresowany zleceniem nam prac B+R z wykorzystaniem superkomputera „LEM” przejdź do usługi

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą

“W pełni automatyczny rendering dla polskich i zagranicznych dużych klientów biznesowych, w tym studiów filmowych”

kujawsko-pomorskie

Projekt ten jest realizowany w województwie kujawsko-pomorskim ze środków, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski. Jego wartość to 8 610 000 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 3 150 000 PLN.

automatyczny rendering

Celem projektu jest stworzenie najlepszej w Europie, w pełni automatycznej farmy renderującej CPU/GPU w oparciu o technologię superkomputera hybrydowego.
Do jego osiągnięcia wykorzystane zostaną wyniki prac B+R przeprowadzonych w zakresie automatyzacji renderingu.

“Kopernik”

Dzięki przedsięwzięciu nasz hybrydowy superkomputer “Kopernik” zostanie rozbudowany o zaawansowaną infrastrukturę wraz z dedykowanym mu oprogramowaniem do renderingu scen 3D. Przyczyni się to do zwiększenia jego mocy obliczeniowej, gwarantując jednocześnie miejsce na prestiżowej liście 500 najszybszych superkomputerów świata.

studia filmowe

Potencjał “Kopernika” będzie w stanie obsługiwać nawet duże studia filmowe. To oznacza, że być może już wkrótce największe hollywoodzkie produkcje będą realizowane w Toruniu.

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą

“Rozwój laboratorium informatycznego firmy Copernicus Computing poprzez zwiększenie mocy obliczeniowej superkomputera KOPERNIK”

kujawsko-pomorskie

Projekt ten jest realizowany w województwie kujawsko-pomorskim ze środków, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski. Jego wartość to 6 236 100 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 2 788 500 PLN.

laboratorium

Celem projektu jest rozbudowa wielozadaniowego laboratorium informatycznego w postaci klastra obliczeniowego, dedykowanego badaniom na rzecz przemysłu i badaniom naukowym.

nowoczesne badania

Powstałe laboratorium jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na moc obliczeniową przez firmy komercyjne nakierowane na swój rozwój, rozwój swoich produktów i pragnące konkurować z nowymi produktami i usługami na rynku polskim i światowym.

idea

Pomysł opiera się na stworzeniu nowoczesnej i wysoce wydajnej infrastruktury komputerowej, wspartej specjalistycznym oprogramowaniem powstałym w wyniku prowadzonych przez Copernicus Computing prac B+R.

rezultaty projektu

W wyniku realizacji projektu Copernicus Computing wprowadziła dwie innowacyjne usługi w zakresie wykorzystania mocy obliczeniowej
– system optymalizacji scen 3DS Max Copernicus optimizer
– usługę realizacji badań naukowych z wykorzystaniem naszej mocy obliczeniowej przejdź do usługi

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą

“Stworzenie systemu zdalnego pulpitu z akceleracją GPU i multimediów dla superkomputera w środowisku LINUX”

kujawsko-pomorskie

Projekt ten jest realizowany w województwie kujawsko-pomorskim ze środków, których dysponentem jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji. Jego wartość to 121 770 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 71 400 PLN.

zdalny pulpit

Celem projektu jest stworzenie systemu zdalnego pulpitu dla systemu linux z wsparciem GPU. w wyniki jego realizacji nasi klienci moga obsługiwać superkomputer technologią zdalnego pulpitu w systemie LINUX.

superkomputer pod biurkiem

Nasze rozwiązanie pozwala na zarządzanie najszybszym Polskim superkomputerem za pośrednictwem własnej myszki, klawiatury i monitora. To tak jakby na potrzeby badań naukowych zamienić własny desktop na 50 000 identycznych pracujących dla Ciebie.

idea

Pomysł opiera się na stworzeniu nowoczesnego i wysoce wydajnego systemu przesyłu obrazu i możliwości wydawania komend bezpośrednio z poziomu własnego komputera.

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą

“Wirtualizacja Kart GPU w celu udostępniania mocy obliczeniowej w chmurze, na potrzeby badań naukowych lub przemysłów kreatywnych”

kujawsko-pomorskie

Projekt ten jest realizowany w województwie kujawsko-pomorskim ze środków, których dysponentem jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji. Jego wartość to 857 700 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 516600 PLN.

wirtualizacja GPU

Wirtualizacja karty GPU sprawia, że staje się ona zasobem nieprzypisanym do poszczególnego serwera. Dzięki temu można tworzyć klastry o niemal dowolnej ilości kart GPU i dokonywać na nich obliczeń. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie wirtualizowanie dowolnej karty GPU i łączenie jej z naszym klastrem “LEM”

bez strat

Nasze rozwiązanie pozwala na dowolne, elastyczne łączenie zasobów, dzięki czemu nie zmarnuje się ani jeden flops mocy obliczeniowej.

idea

Pomysł opiera się na stworzeniu nowoczesnego i wysoce wydajnego systemu przesyłu obrazu i możliwości wydawania komend bezpośrednio z poziomu własnego komputera.

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą

“Stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego sprzężonego z laboratoriami informatycznymi (superkomputerami LEM i KOPERNIK), umożliwiające oferowanie nowych innowacyjnych usług obliczeniowych CPU i GPU”

program operacyjny innowacyjny rozwój

Projekt ten jest realizowany w województwie lubelskim ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Jego wartość to 10 672 000,00 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 7 470 400 PLN.

nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe

W dobie rewolucji przemysłowej 4.0 zmienia się obraz laboratoriów badawczych. Dawne stoły laboratoryjne coraz częściej ustępują miejsca superkomputerom. Dzięki nowoczesnemu Centrum Badawczo-Rozwojowemu firma Copernicus Computing prowadzić będzie szereg prac badawczych z zakresu śledzenia promieni.

dedykowana kolokacja

Superkomputery wymagają super warunków. Wszystko, od temperatury po poziom wilgotności powietrza musi być stale monitorowane i utrzymywane na właściwym poziomie. Najistotniejszym elementem naszego CBR będzie dedykowana komora kolokacyjna utworzona w specjalnie dostosowanym kontenerze. Dzięki temu badacze będę znajdowali się zaledwie kilka metrów od serca CBR superkomputera dużej mocy obliczeniowej.

idea

Skumulowanie w jednym miejscu zarówno personelu badawczego jak i infrastruktury badawczej umożliwi znacznie szybsza niż do tej pory realizację projektów Badawczo-Rozwojowych.

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą:

“Rozbudowa laboratorium informatycznego w celu uruchomienia innowacyjnej usługi badawczej dotyczącej systemu redukcji szumów opartego o algorytmy sztucznej inteligencji”

kujawsko-pomorskie

Projekt ten jest realizowany w województwie kujawsko-pomorskim ze środków, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski. Jego wartość to 3 706 336 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 1 884 537 PLN.

cele

Celem projektu jest stworzenie unikalnego na skalę światową systemu usuwania szumów opartego o dane z procesu renderingu oraz system uczenia maszynowego (istotny składnik prac badawczych nad AI).

laboratorium

Pomysł laboratorium opiera się na stworzeniu wysoce wydajnej infrastruktury komputerowej, wspartej specjalistycznym autorskim oprogramowaniem opracowanym w toku prac B+R.

nowoczesne badania

Zespół badawczy przeprowadzi specjalistyczne badania obejmujące zarówno badania przemysłowe jak i eksperymentalne prace rozwojowe nad stworzeniem innowacji produktowej – usługi badawczej dotyczącej systemu redukcji szumów opartego o algorytmy sztucznej inteligencji.

rezultaty projektu

Rezultaty projektu stanowią nowość na skalę światową – Copernicus Computing planuje rozwiązanie, które najpierw w oparciu o uczenia maszynowe odnajdywać będzie szumy na obrazie, a następnie dokona analizy procesu renderingu tego

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą

“Stworzenie silnika renderującego wykorzystującego rozwiązania CPU i GPU, dla oprogramowania do tworzenia grafiki 3D, odpowiedzią na wyzwania technologii 4K w przemyśle wizualnym”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt ten jest współfinansowany ze środków, których dysponentem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego wartość to 1 693 750 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 1 248 750 PLN.

Silnik Renderujący

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego silnika renderującego wykorzystującego zarówno CPU jak i GPU, który od początku będzie budowany tak, aby optymalnie współpracować z superkomputerem.

nowoczesne badania

Silnik renderujący jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w kontekście jakości i szybkości renderowania grafiki 3D przy pełnym wykorzystaniu zaplecza hardwarowego i będzie konkurować z innymi silnikami renderującymi na rynku polskim i światowym.

idea

Pomysł opiera się na pełnym wykorzystaniu nowoczesnej i wysoce wydajnej infrastruktury komputerowej czyli superkomputera w procesie renderowania i sprofilowania silnika nie pod pojedynczy komputer ale pod klaster obliczeniowy.

rezultaty projektu

W wyniku realizacji projektu Copernicus Computing stworzy pierwszy w polsce i jeden z pierwszych na świecie silnik renderujący oparty o CPU i GPU.

Firma Copernicus Computing realizuje projekt pod nazwą

“Innowacyjna na skalę światową usługa obliczeń GPU oparta o zwirtualizowane koprocesory, jako wdrożenie własnych i zleconych prac B+R dla superkomputera “LEM””

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt ten jest realizowany w województwie Lubelskim ze środków, których dysponentem jest PARP. Jego wartość to ponad 2,5 MLN PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 70% wartości projektu.

cele

Celem projektu jest stworzenie unikalnej na skalę światową usługi opartej o zwirtualizowane koprocesory GPU, które mogą być włączane w system obliczeniowy serwera.

efekt skali

Stworzone przez nas rozwiązanie informatyczne pozwala na połączenie nawet 128 koprocesorów GPU do pojedynczego serwera. Dzięki temu realizowane mogą być obliczenia z szybkością nieosiągalną w innych technologiach, dzięki wykorzystaniu systemu zdalnego dostępu, taką maszynę można obsługiwać z dowolnego miejsca na ziemi.

nowoczesne badania

Zespół badawczy przeprowadził specjalistyczne badania obejmujące zarówno badania przemysłowe jak i eksperymentalne prace rozwojowe nad stworzeniem innowacji produktowej. Dzięki temu posiadamy usługę o unikalnych w skali świata cechach.

rezultaty projektu

Rezultaty projektu stanowią nowość na skalę światową, ponadto doskonale wpisują się w aktualną sytuację gospodarczo-epidemiologiczną na świecie. Dzięki wykorzystaniu systemu zdalnego pulpitu możliwa jest praca zdalna z dowolnego miejsca na ziemi w tym także dla osób korzystających z home office. Ponadto zdalny dostęp jest szczególnie korzystny dla osób niepełnosprawnych, które wykorzystać mogą swoje własne odpowiednio przygotowane stanowiska pracy. Umożliwiając pracę z domu przy wykorzystaniu naszej technologii ułatwiamy ponadto godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym, niwelujemy w ten sposób wykluczenie zawodowe kobiet.

x

Nov 29 - Dec 5,2019

Get extra free credits when paying these amounts:

  • $100 = 110 credits (+10%)
  • $250 = 312 credits (+25%)
  • $250 = 312 credits (+25%)
  • $1000 = 1400 credits (+40%)

Extra credits are applied automatically upon checkout.

Black Friday 2019


star-summer-sale

Summer Sale 2019

July 1 - August 15

UP TO 40% FREE

get started
x

Stay at Home


we’re giving extra credits for all purchases made until end of April, 2020

10% BONUS

valid through April 30, 2020

get started