chat

INQUIRY

Strona zamówień realizowanych przez Copernicus Computing

Zgodnie z zasadą konkurencyjności, w celu pełnej transparentności wydatków, jak i również w celu otrzymywania najlepszych ofert na poniższej podstronie znajdować się będą informacje o wszystkich prowadzonych przez Firmę Copernicus Computing postępowaniach wyboru oferentów.

Zapytanie ofertowe serwery CPU – opis warunków zamowienia

i

Zapytanie ofertowe serwery CPU – formularz zamowienia

Zapytanie ofertowe serwery CPU – deklaracja braku powiazań

Informacja o wybranym wykonawcy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEN TEMAT.