chat
Implementacja Normy ISO 27001 w Naszej Firmie

Implementacja Normy ISO 27001 w Naszej Firmie

Dlaczego postanowiliśmy zdobyć certyfikat? Decyzja o zdobyciu certyfikatu ISO 27001 była dla nas strategicznym wyborem. Jako firma technologiczna, przechowująca i przetwarzająca dane naszych klientów, chcieliśmy zapewnić im, że traktujemy bezpieczeństwo ich informacji...
Implementacja Normy ISO 27001 w Naszej Firmie

Implementing the ISO 27001 Standard in Our Company

Why did we decide to obtain the certificate? The decision to obtain the ISO 27001 certificate was a strategic one for us. As a technology company, storing and processing our clients’ data, we wanted to assure them that we handle the security of their information...
Skip to content